Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartRia Brood Senioren Advies & Beschermingsbewind

tevens h.o.d.n. BCBM

Blog

view:  full / summary

Aangifte Inkomstenbelasting 2017

Posted on February 28, 2018 at 5:10 AM Comments comments ()


Het is weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting 2017 in te vullen. 

Mocht u vragen hebben of heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. 076-5034169 of via de website www. riabroodseniorenadvies.info.Budgetbeheer effectief middel tegen terugval in schulden

Posted on May 15, 2017 at 11:40 AM Comments comments ()

 


Hoe groot is de kans dat mensen terugvallen in schulden nadat ze met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Best groot, schrijven Robert Scholte en Lucy Kok in Sociaal Bestek. Vier jaar na afronding van het traject zijn er bovengemiddeld veel betalingsachterstanden. Om dit te voorkomen, zou er meer ingezet moeten worden op budgetbeheer.

Scholte en Kok constateerden dat het aantal mensen in een schuldentraject de afgelopen jaren flink is gestegen. Zo ...

Read Full Post »

Cliënten verdwalen in langdurige zorg

Posted on May 15, 2017 at 11:35 AM Comments comments ()

Wie langdurige zorg nodig heeft, loopt regelmatig tegen allerlei problemen aan. Dat blijkt uit een onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zo hebben mensen moeite de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag, vinden ze niet altijd alle informatie en hebben ze last van onlogische overgangen tussen Wlz, Zvw, Wmo en jeugdzorg.

Aan het onderzoek werkten bijna vierhonderd mensen (of naasten van) mee die langdurige...

Read Full Post »

Huurprijzen in Etten-Leur gemiddeld 0,3% omhoog

Posted on May 1, 2017 at 1:50 PM Comments comments ()

Woonstichting Etten-Leur (WEL) past elk jaar op 1 juli haar huurprijzen aan met een bepaald percentage. Ook dit jaar vindt deze aanpassing plaats, maar die is op advies van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) anders dan voorheen. De gemiddelde huurstijging komt uit op 0,3 procent.

 

WEL en de HBV hebben gezamenlijk besloten om bij het bepalen van de huurverhoging in 2017 niet langer de inkomens van huishouders als maatstaf te gebruiken. Dit jaar bepaalt het verschil ...

Read Full Post »

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTING IS ERGERNIS VAN VEEL PGB-HOUDERS -

Posted on January 23, 2017 at 10:40 AM Comments comments ()

Meer dan zestig procent van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) vindt de administratieve verplichtingen belastend. Iedereen die gebruikt maakt van de regeling moet daar zelf papierwerk voor invullen en bijhouden. Deze regels zijn echter veelal onduidelijk of ingewikkeld. Dit blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Per Saldo, zo meldt Skipr.

Uit het onderzoek onder ruim 900 pgb-houders bleek dat er meerdere factoren zijn die de administratie bemoeilijken. Zo verandert d...

Read Full Post »

Opleiding Bewindsvoering

Posted on January 23, 2017 at 10:20 AM Comments comments ()

In maart  begin ik met de opleiding bewindsvoering. Wat houdt dat precies in?

Sommige mensen kunnen hun belangen zelf niet goed behartigen. Om deze mensen en hun vermogen te beschermen, kent de wet een aantal maatregelen:

  • Curatele
  • Bewind
  • Mentorschap
In een aantal situates is curatele een te ingrijpende matregel. Voor deze personen zou ee rechter kunnen beslissen om een gedeelte van hun vermogen (of hun hele vermogen) onder bewind te stell...

Read Full Post »

Onafhankelijke cliëntondersteuning hard nodig

Posted on January 9, 2017 at 1:25 PM Comments comments ()

Onafhankelijke individuele cliëntondersteuning is een vorm van steun voor alle inwoners in Nederland die hulp willen bij het formuleren van hun hulpvraag. Helaas is deze cliëntondersteuning vaak niet of gebrekkig georganiseerd. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Waarom is deze belangrijk? En hoe zou deze er idealiter uit moeten zien? Sociaal Bestek zocht het uit.

Mensen die het zelf niet (meer) redden, kunnen een beroep doen op de overheid. Maar in de praktijk is ...

Read Full Post »

NIEUW LENINGSVORM ZORGT ERVOOR DAT OUDEREN LANGER THUIS KUNNEN BLIJVEN WONEN

Posted on November 28, 2016 at 1:30 PM Comments comments ()

Een nieuwe vorm van lenen: de Blijverskening

Enkele gemeenten verstrekken sinds kort een zogenoemde blijverslening. Dat is een lening voor ouderen die langer zelfstandig in hun eigen huis willen of moeten blijven wonen. Met het geld kunnen ze hun woning aan hun zorgbehoeften aanpassen. De eerste blijversleningen zijn inmiddels verstrekt. Dat meldt NOS.

Met de blijverslening kunnen ouderen die langer thuis willen blijven wonen bijvoorbeeld drempels in huis weg laten halen of...

Read Full Post »

Overzicht premies zorgvezekeringen 2017

Posted on November 22, 2016 at 3:00 PM Comments comments ()

Nu alle zorgpremies voor volgend jaar bekend zijn kunnen verzekerden starten met vergelijken. Eén ding is duidelijk: alle zorgpremies stijgen in 2017. Sommige premies met 10 procent, en andere premies met slechts 5 procent.

De grootste premiestijging is van Menzis. Verzekerden betalen daar volgend jaar 119 euro in plaats van 107 euro. De laagste zorgpremie voor volgend jaar is bij ZEKUR. ZEKUR is echter een budgetpolis. Dit houdt in dat verzekerden bij geplande behandeling een be...

Read Full Post »

OUDEREN BLIJVEN STEEDS VAKER TE LANG THUIS WONEN'

Posted on October 20, 2016 at 3:05 PM Comments comments ()

Ouderen blijven steeds vaker te lang thuis wonen. Ook als het eigenlijk niet meer gaat, proberen ze het te redden met thuiszorg. Vaak leidt dit tot opname op de spoedeisende hulp (SEH), ziet Ben van Gent, bestuurder van thuiszorgorganisatie Florence. Ook brancheorganisatie ActiZ erkent dit probleem. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de richtlijn van de zorgverzekeraars moet iemand die meer dan 12 uur thuiszorg ontvangt naar een verpleeghuis. Senioren willen de laatste tijd steeds ...

Read Full Post »

Rss_feed