Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartRia Brood Senioren Advies & Beschermingsbewind

tevens h.o.d.n. BCBM

Blog

Aangifte Inkomstenbelasting 2017

Posted on February 28, 2018 at 5:10 AM Comments comments ()


Het is weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting 2017 in te vullen. 

Mocht u vragen hebben of heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. 076-5034169 of via de website www. riabroodseniorenadvies.info.Huurprijzen in Etten-Leur gemiddeld 0,3% omhoog

Posted on May 1, 2017 at 1:50 PM Comments comments ()

Woonstichting Etten-Leur (WEL) past elk jaar op 1 juli haar huurprijzen aan met een bepaald percentage. Ook dit jaar vindt deze aanpassing plaats, maar die is op advies van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) anders dan voorheen. De gemiddelde huurstijging komt uit op 0,3 procent.

 

WEL en de HBV hebben gezamenlijk besloten om bij het bepalen van de huurverhoging in 2017 niet langer de inkomens van huishouders als maatstaf te gebruiken. Dit jaar bepaalt het verschil tussen de huidige kale huurprijs en de streefhuurprijs van een woning voor het eerst de hoogte van de huuraanpassing. Naarmate de te betalen huur dichter bij de streefhuur ligt, is de huurverhoging lager.

 

Streefhuurprijs

De streefhuurprijs is de huurprijs die WEL voor een woning vraagt, wanneer die opnieuw verhuurd wordt. Deze prijs kan afwijken van die van de buren, ook al is die woning (nagenoeg) gelijk. In de afgelopen periode heeft WEL veel streefhuurprijzen aangepast naar aanleiding van de Prestatieafspraken die zij maakten met de HBV en de gemeente Etten-Leur. Door die aanpassing moeten ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn.

 

Kaders

In veel gevallen is de streefhuur hoger of lager dan de huur die nu betaald wordt. Is de huidige huurprijs gelijk of hoger dan de streefhuur, dan wordt de huur niet verhoogd. Wanneer de huidige huurprijs lager is dan de streefhuur, dan ontvangt de huurder wel een huurverhoging. Die verhoging is – na overleg met de HBV – bepaald op percentages die liggen tussen 0 en 0,6 procent. Voor alle sociale huurwoningen van WEL komt hiermee de gemiddelde huurstijging uit op 0,3 procent. Hiermee voldoet WEL ruimschoots aan de landelijke kaders.

 

Commercieel

Voor het beperkt aantal commerciële huurwoningen dat WEL en WEL Diensten BV nog in haar bezit heeft, zijn WEL en de HBV een gemiddelde huurstijging overeengekomen van 1,5 procent, waarvan 0,3 procent inflatie, met een differentiatie tussen langer zittende huurders en huurders die pas vanaf 1 januari 2015 in deze woningen wonen.


ADMINISTRATIEVE VERPLICHTING IS ERGERNIS VAN VEEL PGB-HOUDERS -

Posted on January 23, 2017 at 10:40 AM Comments comments ()

Meer dan zestig procent van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) vindt de administratieve verplichtingen belastend. Iedereen die gebruikt maakt van de regeling moet daar zelf papierwerk voor invullen en bijhouden. Deze regels zijn echter veelal onduidelijk of ingewikkeld. Dit blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Per Saldo, zo meldt Skipr.

Uit het onderzoek onder ruim 900 pgb-houders bleek dat er meerdere factoren zijn die de administratie bemoeilijken. Zo verandert de zorg voortdurend, heeft men te maken met herindicaties en ook de combinatie van meerdere pgb’s lijkt moeilijk. Daarnaast neemt het aantal momenten waarop iemand administratieve verplichtingen heeft steeds verder toe. Ook weigeren gemeenten regelmatig om een pgb te vertrekken, wat tot extra papierwerk leidt wanneer de aanvraag opnieuw ingevuld moet worden.

 

Naast de administratieve lasten die pgb-houders ervaren, stellen sommigen dat zij niet goed zijn geïnformeerd over het persoonsgebonden budget en wat daar bij komt kijken. Zo is binnen de Jeugdwet 60 procent van de ouders niet ingelicht over het feit dat er ondersteuning beschikbaar is voor het aanvragen en het beheren van een pgb. Van de pgb-houders die daar wel over zijn geïnformeerd, maakt ongeveer de helft ook daadwerkelijk gebruik van deze ondersteuning.

 

Met de decentralisatie van zorg geeft ongeveer 40 procent van de ondervraagden aan dat zij achteruit zijn gegaan in hun voorzieningen. Zij ervaren volgens de resultaten van het onderzoek een mindere kwaliteit van leven. Echter zegt een kwart van de deelnemers dat de huidige zorg juist beter aansluit bij hun zorgbehoefte. Het pgb lijkt voorlopig echter de beste manier om deze zorg te regelen. “Het pgb is vooralsnog het enige instrument dat het mogelijk maakt om zelf aan het roer te staan van de zorg en ondersteuning”, zegt belangenorganisatie Per Saldo.

 

 

Door: Redactie Nationale Zorggids

Opleiding Bewindsvoering

Posted on January 23, 2017 at 10:20 AM Comments comments ()

In maart  begin ik met de opleiding bewindsvoering. Wat houdt dat precies in?

Sommige mensen kunnen hun belangen zelf niet goed behartigen. Om deze mensen en hun vermogen te beschermen, kent de wet een aantal maatregelen:

  • Curatele
  • Bewind
  • Mentorschap
In een aantal situates is curatele een te ingrijpende matregel. Voor deze personen zou ee rechter kunnen beslissen om een gedeelte van hun vermogen (of hun hele vermogen) onder bewind te stellen.
Dit gebeurt met name als iemand als gevolg vab zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdeliujk of voor langere tijd niet in staat is zijn of haar financiële belangen volledig waar te nemen. Men kan hierbij denken aan mensen die in een verpleeghuis verblijven en door hun ouderdom niet meer volledig in staat zijn hun financiën te regelen. 


NIEUW LENINGSVORM ZORGT ERVOOR DAT OUDEREN LANGER THUIS KUNNEN BLIJVEN WONEN

Posted on November 28, 2016 at 1:30 PM Comments comments ()

Een nieuwe vorm van lenen: de Blijverskening

Enkele gemeenten verstrekken sinds kort een zogenoemde blijverslening. Dat is een lening voor ouderen die langer zelfstandig in hun eigen huis willen of moeten blijven wonen. Met het geld kunnen ze hun woning aan hun zorgbehoeften aanpassen. De eerste blijversleningen zijn inmiddels verstrekt. Dat meldt NOS.

Met de blijverslening kunnen ouderen die langer thuis willen blijven wonen bijvoorbeeld drempels in huis weg laten halen of een traplist laten plaatsen. Ouderen die in aanmerking willen komen voor zo’n blijverslening moeten dat via hun gemeente regelen. De gemeenten stellen vast wie een lening krijgt en hoeveel. Het beheer van het geld is in handen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

 

 

Elf gemeenten voeren de nieuwe regeling inmiddels al uit, waaronder in Hoogeveen, Nieuwegein, Delfzijl en Veenendaal. Ongeveer honderd staan er voor open. Ouderenorganisatie ANBO denkt dat een dergelijke blijverslening hard nodig is voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen. “Er zijn heel weinig alternatieven. Grote banken verstrekken geen lening als het inkomen laag is. Als iemand alleen leeft van de AOW dan mag de hypotheek niet worden verstrekt”, zegt een woordvoerder van de ANBO.


KABINET WIL KOOPKRACHT OUDEREN REPAREREN

Posted on August 16, 2016 at 2:20 PM Comments comments ()

Het kabinet wil de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden voor volgend jaar repareren. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag gezegd.

"We willen dat ook de ouderen en de mensen die van een uitkering afhankelijk zijn boven de nul uitkomen en niet achterblijven bij de rest van Nederland'', aldus Dijsselbloem. Met de reparatie is volgens Dijsselbloem fors meer geld gemoeid dan vorig jaar. Toen was ongeveer 900 miljoen euro nodig om de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden op peil te houden.

 

Volgens ramingen van het CPB verbetert de koopkracht van werkenden volgend jaar naar verwachting met 1,1 procent. Maar uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er waarschijnlijk op achteruit, met respectievelijk 0,1 en 0,7 procent.

 

Door: ANP

Het nieuwe betalen. Wat kan er al en hoe werkt het?

Posted on April 13, 2016 at 2:30 PM Comments comments ()

Dubbeltjes uittellen bij de kassa of betalen met een acceptgiro: dat doen we steeds minder. Naast de pinpas rukken nu ook talloze andere betaalmogelijkheden op.

 

 

Pinnen

Afrekenen met de pinpas kunnen we al sinds 1985 en is inmiddels niet meer weg te denken. Het aantal pinbetalingen bereikte in 2014 met 2,9 miljard (opnieuw) een record. Over 2015 gaat het naar verwachting om een stijging van 10 procent. Ook voor kleine bedragen trekken we steeds vaker de pinpas. In de detailhandel werd in 2014 voor het eerst vaker gepind dan contant betaald. En zelfs op de markt of bij de bloemenstal kun je vaak pinnen, net als bij een bezorger aan de deur.

 

Retourpinnen

Nog zo’n mooie vondst: retourpinnen. Bedoeld voor als je een aankoop retourneert. Hiermee krijg je het aankoopbedrag rechtstreeks op de betaalrekening teruggestort. Retourpinnen kan met elke pinpas, maar alleen als de winkelier de mogelijkheid aanbiedt. Op het pinapparaat staat dan ‘retour­pinnen’. Het gaat als volgt: toon de bon met de aankoop en stop uw pinpas in het apparaat. De tekst ‘teruggave’ of ‘terugbetaling’ verschijnt. Druk op ‘oké’ en de winkelier overhandigt u een ondertekende retourbon. De volgende dag wordt het bedrag bijgeschreven.

Contactloos betalen

Voor velen is het nog een beetje wennen, maar contactloos betalen lijkt net zo normaal te worden als pinnen. In ons land zijn er al ruim vijftien miljoen betaal­passen en mobiele telefoons waarmee contactloos kan worden afgerekend.

 

Makkelijker kan het niet: hou de pas of mobiele telefoon tegen het betaalapparaat en klaar is Kees. Een pincode hoeft niet te worden ingetoetst. Aan contactloos betalen zitten maxima. Voor een ­enkele betaling is dat €25, voor een serie betalingen is het maximum €50.

 

Of je pas geschikt is voor contact­loos betalen, zie je aan het symbool op de pas. Is de pas verouderd en wil je graag contactloos kunnen afrekenen, neem dan contact op met de bank; deze vervangt kosteloos ongeschikte bankpassen. Geen behoefte aan contact­loos betalen? Bij alle banken (behalve ABN Amro) kun je de functie aan- en uitzetten. Klanten van ABN Amro die niet contactloos willen betalen, kunnen een andere pas aanvragen.

Over de veiligheid van contactloos betalen zijn de meningen verdeeld. Onlangs deed de Consumentenbond onderzoek waaruit bleek dat het met de juiste apparatuur mogelijk is voor criminelen om tegoed van een ‘contactloze betaalpas’ af te halen. De Consumentenbond raadt daarom aan betaalpassen in aluminiumfolie of een ander metalen hoesje in te pakken. Volgens Betaalvereniging Nederland is het echter volstrekt veilig om contactloos te betalen en zijn daarover nooit klachten binnen gekomen.

 

Het zou niet nodig zijn om een contactloze betaalpas in een metalen hoesje of aluminium­folie te bewaren, omdat de apparatuur heel dicht bij de pas moet zijn. Met een pas in een portemonnee of tas is dat al bijna onmogelijk. Mocht er toch sprake zijn van misbruik, dan vergoedt de bank de schade, aldus Betaalvereniging Nederland.

 

Smartphone

Klanten van ING en Rabo­bank kunnen ­contactloos betalen met hun smartphone. Bij ING kan het alleen wanneer de klant een Android smartphone heeft (vanaf versie KitKat 4.4 met NFC-chip) én mobiel bankiert. De eerste zes maanden is de app gratis, daarna kost het €0,50 per maand per geactiveerde rekening. Bij de Rabo­bank kan contactloos betalen met de smartphone alleen als de klant een Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 3 of Samsung Galaxy S6 (edge) heeft, plus de app Rabo Wallet.

 

iDeal

Betalen met iDeal wordt steeds populairder. In 2014 is ruim 180 miljoen keer met iDeal afgerekend, een stijging van 26 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Waarschijnlijk bedraagt de stijging in 2015 ook weer een kwart ten opzichte van 2014. Steeds meer mensen betalen hun aankopen in webwinkels met iDeal; via de tablet, computer of smartphone maak je daarmee geld over van je bankrekening. Ook bij buitenlandse webwinkels kan steeds vaker met iDeal worden betaald.

 

QR-code

De verwachting is dat betalen met iDeal nog populairder zal worden, mede door de koppeling van iDeal aan de zogeheten QR-code van producten in winkels. De QR-code is een vierkant met zwart-witte blokjes dat door de camera van een smartphone kan worden gescand. Vanaf halverwege dit jaar kun je in winkels QR-codes scannen met de smartphone en vervolgens het product afrekenen via iDeal. Met de QR-code kunnen straks bijvoorbeeld ook collectanten elektronische betalingen aannemen zonder dat zij daarvoor een pin­apparaat nodig hebben.

 

Twyp

Met de nieuwe app Twyp (‘The Way You Pay’) van ING kunnen vrienden, collega’s en kennissen snel en ­simpel geld naar elkaar ­over­maken met hun smartphone. De app maakt gebruik van de contactenlijst in de telefoon. Het werkt als volgt: download Twyp in de app store of via Google Play (je hoeft hiervoor geen klant van ING te zijn). Maak vervolgens een bedrag over naar je Twyp-account via iDeal of een creditcard. Vanuit dit Twyp-account kun je betalingen doen aan je contacten. Handig als je bijvoorbeeld een avondje uit bent geweest en samen de kosten deelt. Voor betalingen via Twyp is het niet nodig iemands rekening­nummer te vragen.

 

Bunq

Twyp lijkt een beetje op de nieuwe hightech-bank Bunq, waar gebruikers uitsluitend met hun mobiele app kunnen betalen en bankieren. Klanten van Bunq kunnen – net als bij Twyp – makkelijk geld overmaken naar andere gebruikers van dezelfde dienst, via de contactenlijst in hun telefoon.

 

Knab

De online bank Knab regelt het terugbetalen van voorgeschoten geld met een sms’je. Dat werkt als volgt: klanten die de app van Knab op hun smartphone hebben, kiezen een contact in het adresboek van hun smartphone. Deze vriend of kennis ontvangt een sms-bericht waarin staat dat je aan hem of haar geld wilt overmaken. Deze persoon geeft vervolgens zijn IBAN op en de bank regelt direct de betaling. De ontvanger hoeft geen klant te zijn van Knab.

 

Elektronisch machtigen

Het afgeven van een rechtsgeldige machtiging voor incasso is sinds vorig jaar ook online mogelijk. Hierdoor is het nog makkelijker om producten en diensten (zoals verzekeringen, energierekeningen en abonnementen) periodiek of achteraf te betalen. De werkwijze is vergelijkbaar met iDeal. Bestel online een product of sluit een overeenkomst en kies als betaalmethode ‘elektronisch ­machtigen’. Selecteer de bank waar je je bankzaken online regelt. Je komt dan in de vertrouwde internetbankier­omgeving van je bank. De relevante gegevens van de bestelling zijn al ingevuld. Keur de machtiging goed op de voor je bank gebruikelijke manier. De bank bevestigt de verwerking van de machtiging en je keert terug naar de website van de leverancier. Klaar!

 

IDin

Moeite met het onthouden van al die verschillende wachtwoorden? Of geen zin om elke keer een nieuw account aan te maken als je iets wilt kopen in een ‘nieuwe’ webshop? Dan is er goed nieuws. In de loop van dit jaar introduceren de banken iDIN. Hiermee kunnen klanten zich online identificeren bij andere ­organisaties (zoals ­web­winkels, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties).

 

De klant heeft hiervoor alleen de inlogmiddelen van de eigen bank nodig. Het is dus niet nodig om telkens aparte toegangscodes aan te vragen en te onthouden. iDIN lijkt op het gebruik van iDeal. Stel: je moet een nieuw ­account aanmaken bij een webshop. Kies dan iDIN als online identificatiemethode en selecteer de bank waar je de bankzaken online regelt.

 

Je wordt dan naar het iDIN-startscherm van je bank geleid. Hier kun je inloggen met het gewone inlogmiddel van de bank. De gegevens die de webshop wil ontvangen, zijn al ingevuld. Klik op akkoord en je keert terug naar de website van de webshop.


Bank stelt klant niet centraal

Posted on March 23, 2016 at 2:40 PM Comments comments ()

In 2015 zijn meer mensen tegelijkertijd klant bij verschillende financiële dienstverleners dan in 2014. Ook hebben meer klanten het gevoel dat banken en verzekeraars hun klanten minder centraal stellen.

 

 

Dat blijkt uit een consumentenonderzoek van Everest. Het aantal consumenten dat klant is bij meer dan één bank, is met twaalf procent gestegen ten opzicht van 2014. Het aantal respondenten dat zijn geld bij één bank heeft ondergebracht, is gedaald naar 43 procent. Daarnaast is zeventig procent klant bij twee of meer verzekeraars. Een jaar eerder was dat nog 58 procent.

 

Het centraal stellen van de klant lukt nog niet erg in de financiële sector. Bijna de helft van de consumenten (42%) voelt zich een nummer bij banken en verzekeraars. Ongeveer evenveel mensen meent dat de financiële dienstverleners niet weet waar de klant behoefte aan heeft. Iets meer mensen (47 procent) vindt dat banken en verzekeraars de belangen van de consument niet op de eerste plaats zetten.

 

Bron: www.everest.nl

Aangifte indienen voor 1 april of voor 1 mei?

Posted on March 15, 2016 at 4:05 PM Comments comments ()

Net als vorig jaar hebben particulieren vanaf 1 maart twee maanden de tijd om hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De ingevulde versie moet namelijk voor 1 mei binnen zijn.

 

Maar evenals vorig jaar geldt dat u weliswaar tot 1 mei de tijd heeft, maar dat alleen in het geval dat u uw aangifte voor 1 april instuurt, de belastingdienst garandeert dat u ook voor 1 juli een belastingaanslag ontvangt.

Als u verwacht dat u belasting moet betalen, en u ontvangt de aanslag na 1 juli 2016 dan bent u hierover belastingrente verschuldigd. Die belastingrente bedraagt op dit moment 4%. Als u dus een hoge belastingaanslag verwacht, dan is het verstandig om uw aangifte in elk geval voor 1 april in te dienen.

 

Ook wanneer u geld terug verwacht, is het verstandig om 1 april als deadline aan te houden. U weet dan in elk geval zeker dat u uw teruggave ook rond 1 juli zult ontvangen.

 

N.B. Wanneer de belastingdienst er langer dan drie maanden over doet om uw aangifte te regelen en de aanslag wordt opgelegd na 1 juli zult u - als u inderdaad geld terug krijgt – belastingrente vergoed krijgen.

 

N.B. Als het niet lukt om op tijd aangifte te doen, is het tot 1 mei mogelijk om uitstel aan te vragen. Als de Belastingdienst daarmee akkoord gaat, krijgt u tot 1 september de tijd om alsnog aangifte te doen.

 

U kunt eenvoudig in Mijn Belastingdienst online uitstel aanvragen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is mogelijk via een onlineformulier onder het tabblad "Inkomstenbelasting", bij het desbetreffende aangiftejaar. Nadat het verzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst binnen drie weken een reactie. Ook ondernemers kunnen vanaf de aangifte over 2015 via Mijn Belastingdienst uitstel aanvragen.

Belastingaangifte 2015

Posted on February 29, 2016 at 1:20 PM Comments comments ()

Doe aangifte voor 1 april 2016.

Verwacht u geld terug te krijgen, of een navordering van de Belastingdienst omdat u bijvoorbeeld meerdere bronnen van inkomen hebt of belasting over uw vermogen? Zorg dan dat de belastingdienst uw aangifte 2015 voor 1 april binnen heeft. U krijgt dan voor 1 juli 2016 bericht over de hoogte van de aanslag. Op die manier voorkomt u 4 procent belastingrente over de verschuldigde belasting.

Vraag middeling aan. Is uw inkomen veel lager dan de twee jaar daarvoor, dan kan het zijn dat u, wanneer u het gemiddelde inkomen over deze drie jaar neemt, dat u in een lagere belastingschijf valt en nog belasting terug mag ontvangen. Middeling heet dat. Op de site van de Belastingdienst staat hoe u dit doet. Hebt u in 2015 voor het eerst AOW ontvangen, dan moet u in dat geval een extra handeling verrichten. Hoe dat moet vindt u hier.
Zorg wel dat uw belastingvoordeel tenminste de drempel van € 545 overstijgt, anders heeft middeling geen zin.

Let op de ouderenkorting. Is uw verzamelinkomen in 2015 lager dan € 35.770 dan is de ouderenkorting € 1042. Is uw verzamelinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3 samen) hoger, dan is de ouderenkorting slechts € 152. Met de verschillende aftrekposten of schuiven met het vermogen in box 3 tussen u en uw partner, kunt u het verzamelinkomen wat laten zakken.

 

Is dit voor 2015 niet gelukt? Ook voor 2016 is er weer die keiharde grens, voor 2016 is dat € 35.949. Met een euro minder is de ouderenkorting € 1187, bij een euro meer slechts € 70. Ligt uw verzamelinkomen tegen het grensbedrag aan, overweeg dan een (periodieke) schenking en haal een flinke besparing binnen.

Vraag toeslagen aan. Merkt u bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 dat uw inkomen onder de grens van de huur- of zorgtoeslag ligt, vraag dan voor 1 september de toeslag over 2015 nog aan. Misschien is het niet veel, maar alle beetjes helpen en u bent nu toch bezig.

Heeft u hulp nodig of ondersteuning? Neem dan contact met ons op.