Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartRia Brood Senioren Advies & Beschermingsbewind

tevens h.o.d.n. BCBM

Blog

view:  full / summary

Bank stelt klant niet centraal

Posted on March 23, 2016 at 2:40 PM Comments comments (513)

In 2015 zijn meer mensen tegelijkertijd klant bij verschillende financiële dienstverleners dan in 2014. Ook hebben meer klanten het gevoel dat banken en verzekeraars hun klanten minder centraal stellen.

 

 

Dat blijkt uit een consumentenonderzoek van Everest. Het aantal consumenten dat klant is bij meer dan één bank, is met twaalf procent gestegen ten opzicht van 2014. Het aantal respondenten dat zijn geld bij één bank heeft ondergebracht, is gedaald naar 43 procent. Daarnaast is zeventig procent klant bij twee of meer verzekeraars. Een jaar eerder was dat nog 58 procent.

 

Het centraal stellen van de klant lukt nog niet erg in de financiële sector. Bijna de helft van de consumenten (42%) voelt zich een nummer bij banken en verzekeraars. Ongeveer evenveel mensen meent dat de financiële dienstverleners niet weet waar de klant behoefte aan heeft. Iets meer mensen (47 procent) vindt dat banken en verzekeraars de belangen van de consument niet op de eerste plaats zetten.

 

Bron: www.everest.nl

Aangifte indienen voor 1 april of voor 1 mei?

Posted on March 15, 2016 at 4:05 PM Comments comments (445)

Net als vorig jaar hebben particulieren vanaf 1 maart twee maanden de tijd om hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De ingevulde versie moet namelijk voor 1 mei binnen zijn.

 

Maar evenals vorig jaar geldt dat u weliswaar tot 1 mei de tijd heeft, maar dat alleen in het geval dat u uw aangifte voor 1 april instuurt, de belastingdienst garandeert dat u ook voor 1 juli een belastingaanslag ontvangt.

Als u verwacht dat u belasting moet betalen, en u ontvangt de aanslag na 1 juli 2016 dan bent u hierover belastingrente verschuldigd. Die belastingrente bedraagt op dit moment 4%. Als u dus een hoge belastingaanslag verwacht, dan is het verstandig om uw aangifte in elk geval voor 1 april in te dienen.

 

Ook wanneer u geld terug verwacht, is het verstandig om 1 april als deadline aan te houden. U weet dan in elk geval zeker dat u uw teruggave ook rond 1 juli zult ontvangen.

 

N.B. Wanneer de belastingdienst er langer dan drie maanden over doet om uw aangifte te regelen en de aanslag wordt opgelegd na 1 juli zult u - als u inderdaad geld terug krijgt – belastingrente vergoed krijgen.

 

N.B. Als het niet lukt om op tijd aangifte te doen, is het tot 1 mei mogelijk om uitstel aan te vragen. Als de Belastingdienst daarmee akkoord gaat, krijgt u tot 1 september de tijd om alsnog aangifte te doen.

 

U kunt eenvoudig in Mijn Belastingdienst online uitstel aanvragen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is mogelijk via een onlineformulier onder het tabblad "Inkomstenbelasting", bij het desbetreffende aangiftejaar. Nadat het verzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst binnen drie weken een reactie. Ook ondernemers kunnen vanaf de aangifte over 2015 via Mijn Belastingdienst uitstel aanvragen.

Als je me echt zou kennen

Posted on March 10, 2016 at 2:55 PM Comments comments (323)

Gisteren afleevring 2 gezien van het programma "Als je me echt zou kennen"

Het programma werd opgenomen bij Stichting Elisabeth in Breda en het is een erg indrukwekkende aflevering. Tijdens deze aflevering komen de senioren aan bod. Bewoners van het verzorgingshuis Elisabeth in Breda worden met de camera gevolgd en geven zo een inkijkje in hun dagelijks leven.

Wat houden ouderen voor elkaar of anderen verborgen? Wat kan er gebeuren als je met elkaar in gesprek gaat en praat over de dingen die er echt toe doen? Door middel van een zogenaamde Challenge Day komen ouderen nader tot elkaar. Het resultaat is dat er verschillende veranderingen merkbaar zijn bij de bewoners. Het blijkt dat ze elkaar meer opzoeken, meer luisteren naar elkaar en elkaar op gaan halen om aan activiteiten deel te nemen.

De aflevering is terug te zien op rtxl.nl :  http/www.rtlxl.nl/#!/gemist/als-je-me-echt-zou-kennen-346560

 

 Wie erft van schoonzus?

Posted on March 3, 2016 at 1:15 PM Comments comments (382)

Vraag:

Mijn broer is opgenomen in een verpleeghuis, omdat hij erg in de war is. Zijn vrouw woont nog thuis, maar zij is ernstig ziek. Zij hebben geen kinderen. Wie erft er van mijn schoonzus als zij komt te overlijden? En wat zijn de gevolgen voor de eigen bijdrage van mijn broer in het verpleeghuis?

 

 

Antwoord:

Als uw schoonzus bij haar overlijden geen testament heeft, erft uw broer, want er zijn geen andere erfgenamen. Uw broers eigen bijdrage zal dan ingrijpend veranderen. Nu betaalt uw broer de lage eigen bijdrage, omdat zijn vrouw thuis woont en dus woonlasten heeft. Na haar overlijden gaat uw broer de hoge eigen bijdrage betalen, die wordt gebaseerd op zijn inkomen en zijn vermogen. Een deel van het vermogen, ruim €21.000, blijft buiten beschouwing, de rest telt mee bij de berekening voor de eigen bijdrage. Die kan door de erfenis dus hoger uitvallen.

Bron: Geld en Recht
01 Maart 2016 Perry van Dijk

Belastingaangifte 2015

Posted on February 29, 2016 at 1:20 PM Comments comments (342)

Doe aangifte voor 1 april 2016.

Verwacht u geld terug te krijgen, of een navordering van de Belastingdienst omdat u bijvoorbeeld meerdere bronnen van inkomen hebt of belasting over uw vermogen? Zorg dan dat de belastingdienst uw aangifte 2015 voor 1 april binnen heeft. U krijgt dan voor 1 juli 2016 bericht over de hoogte van de aanslag. Op die manier voorkomt u 4 procent belastingrente over de verschuldigde belasting.

Vraag middeling aan. Is uw inkomen veel lager dan de twee jaar daarvoor, dan kan het zijn dat u, wanneer u het gemiddelde inkomen over deze drie jaar neemt, dat u in een lagere belastingschijf valt en nog belasting terug mag ontvangen. Middeling heet dat. Op de site van de Belastingdienst staat hoe u dit doet. Hebt u in 2015 voor het eerst AOW ontvangen, dan moet u in dat geval een extra handeling verrichten. Hoe dat moet vindt u hier.
Zorg wel dat uw belastingvoordeel tenminste de drempel van € 545 overstijgt, anders heeft middeling geen zin.

Let op de ouderenkorting. Is uw verzamelinkomen in 2015 lager dan € 35.770 dan is de ouderenkorting € 1042. Is uw verzamelinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3 samen) hoger, dan is de ouderenkorting slechts € 152. Met de verschillende aftrekposten of schuiven met het vermogen in box 3 tussen u en uw partner, kunt u het verzamelinkomen wat laten zakken.

 

Is dit voor 2015 niet gelukt? Ook voor 2016 is er weer die keiharde grens, voor 2016 is dat € 35.949. Met een euro minder is de ouderenkorting € 1187, bij een euro meer slechts € 70. Ligt uw verzamelinkomen tegen het grensbedrag aan, overweeg dan een (periodieke) schenking en haal een flinke besparing binnen.

Vraag toeslagen aan. Merkt u bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 dat uw inkomen onder de grens van de huur- of zorgtoeslag ligt, vraag dan voor 1 september de toeslag over 2015 nog aan. Misschien is het niet veel, maar alle beetjes helpen en u bent nu toch bezig.

Heeft u hulp nodig of ondersteuning? Neem dan contact met ons op.


Partner in verpleeghuis opgenomen en toch gezamenlijk als fiscaal partner aangifte doen?

Posted on February 24, 2016 at 3:20 PM Comments comments (197)

Vraag:

Mijn partner, waar ik al jaren mee samenwoon in onze eigen woning, is halverwege vorig jaar opgenomen is een verpleeghuis. Tot nu toe heb ik steeds voor ons beiden gezamenlijk aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting. Moet dit voor 2015 nu anders? We staan nu natuurlijk allebei op een andere adres ingeschreven.

 

 

Uit deze vraag maak ik op dat u in elk geval voor de inkomstenbelasting fiscale partners was. Dit zal in elk geval zo zijn (geweest) omdat u samenwoonde op hetzelfde adres en gezamenlijk een eigen huis heeft.

 

De algemene regel voor de inkomstenbelasting is echter de volgende:

 

Woont u samen en bent u fiscale partners van elkaar, dan blijft u fiscale partners totdat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Hierop bestaat echter een uitzondering, die ook op uw situatie van toepassing is, namelijk: Staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat één van beiden (of allebei) is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis, dan blijft u toch fiscale partners, tenzij:

 

u of uw partner aan de belastingdienst doorgeeft dat u niet meer elkaars fiscale partner wilt zijn of

één van beiden een andere fiscale partner krijgt

Als u dus verder niets doet en dit ook zo wilt houden, blijft u nog gewoon fiscaal partner van elkaar en kunt/moet u net als voorgaande jaren gezamenlijk aangifte blijven doen.

Samen slapen kan niet meer

Posted on February 18, 2016 at 2:40 PM Comments comments (427)

Ze zijn al 55 jaar getrouwd’, vertelt ze trots. Hij knikt instemmend vanuit zijn rolstoel. ‘Zoals zij’….grinnikt hij, ‘maken ze ze niet meer’!
Een voorbeeld stel, ze vullen elkaar aan, maken elkaars zinnen af. Hij kijkt liefdevol naar haar, zij zorgt voor hem. En ze vertelt dat haar dat geen enkele moeite kost, hij heeft zijn hele leven al voor mij gezorgd.

 

Niet meer samen slapen

 

En nu zit de wijkverpleegkundige bij hen aan tafel, een dag na Valentijnsdag, om te vertellen dat hij in een bed apart verzorgd moet worden. Dat ze alles geprobeerd hebben maar hij heeft steeds meer zorg nodig. Het lage, smalle, houten bed in hun slaapkamer is niet praktisch. De tillift die al in huis is gehaald via de thuiszorgwinkel kan er niet omheen. De lift is bijna niet verrijdbaar op de vloerbedekking. De zusters kunnen hem niet verzorgen op dat lage bed. Het alternatief is dat hij niet meer thuis verzorgd kan worden, dat is helemaal een schrikbeeld voor hen. Ze kijken elkaar aan, verdrietig en berustend. ‘Ja meiske’ zegt hij, ‘nou gaan ze ons op onze oude dag nog uit elkaar halen’.

Aangeslagen door de situatie

 

De wijkverpleegkundige brengt dit verhaal aangeslagen in het teamoverleg. Zo herkenbaar, dit komt iedereen wel eens tegen. De meeste mensen willen het liefst bij elkaar en in hun eigen veilige huis blijven wonen. Maar niet alle omstandigheden zijn optimaal te krijgen. De medewerker wil gezond en veilig werken in een Arbo technisch verantwoorde omgeving. De cliënten ervaren al die regels en aanpassingen als een inbreuk op hun privacy en soms levenslange gewoonten.

 

Nadenken over woningaanpassingen

 

Gelukkig spelen er steeds meer fabrikanten op in, door bedden te maken die goed inzetbaar zijn in dergelijke situaties. En mensen moeten zich er steeds meer bewust van worden dat ze over aanpassingen nadenken in de preventieve sfeer en niet pas als het eigenlijk te laat is.

 

Ans Boelens, fulltime werkzaam als manager verpleging en verzorging bij Zuidzorg


Belastingaangifte 2016

Posted on February 15, 2016 at 11:25 AM Comments comments (126)

Vanaf 1 maart 2016 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2015. U hebt daarvoor de tijd tot 1 mei 2016. De aangifte moet dus bij de belastingdienst binnen zijn op 30 april 2016.

Doet u aangifte vóór 1 april 2016? Dan krijgt u voor 1 juli 2016 bericht; doet u aangifte tussen 31 maart 2016 en 1 mei 2016, dan probeert de belastingdienst u ook voor 1 juli 2016 bericht te sturen.

 

Soms ontvangt u eerst een voorlopige aanslag. Steeds vaker stuurt de belastingdienst direct een definitieve aanslag.

 

Volgens de wet heeft de balstingdienst maximaal 3 jaar de tijd om u een definitieve aanslag te sturen. De definitieve aanslag over 2015 ontvangt u dus uiterlijk 31 december 2018. Maar meestal ontvangt u die eerder.

Als u een aangiftebrief hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief ontvangen? Maar verwacht u dat u meer dan € 45 belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 14 terugkrijgt? Doe ook dan aangifte.De aangifte voor 1 april ingevuld en verstuurd betekent dat u voor 1 juli bericht krijgt.

Wilt u hulp bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2015? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op tel.nr. 076-5034169 of mobiel 06-53697530.

MENSEN KRITISCH OP VERANDERINGEN THUIS- EN JEUGDZORG

Posted on January 26, 2016 at 10:35 AM Comments comments (113)

Mensen die via de gemeenten thuiszorg ontvangen zijn negatief over de veranderingen van het afgelopen jaar. Ook thuiszorgmedewerkers zijn negatief over de overheveling naar de gemeenten, zo blijkt uit de AD Zorgenquête. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Vorig jaar namen gemeenten de zorgtaken over van de Rijksoverheid en daarmee moesten ze aanzienlijke bezuinigingen treffen. Vooral in de huishoudelijke hulp is flink bezuinigd, maar ook jeugdzorg en de hulp aan arbeidsgehandicapten werden getroffen. Dit leidde tot ontslagen bij thuiszorgorganisaties, rechtszaken en veel klachten.

 

70 procent van de mensen die thuiszorg ontvangt moet meer betalen en 56 procent krijgt minder hulp dan voorheen. Thuiszorgmedewerkers zijn bang om hun baan te verliezen en hebben daarbij te weinig tijd om hun werk uit te voeren. Twee derde van de zorgprofessionals vindt dat klanten te weinig zorg ontvangen. 78 procent van de zorgverleners in de jeugd- en thuiszorg vindt dat de zorg is verslechterd. De zorg in Nederland krijgt een 6,2 als eindcijfer.

 

Staatssecretaris Van Rijn hoopt volgend jaar op betere resultaten, maar is niet geheel ontevreden. “Ik ervaar ook een ander beeld. Ik spreek veel wijkverpleegkundigen; zij zeggen mij dat ze blij zijn dat ze hun werk terug hebben en dat ze weer zelf bij de mensen thuis gaan kijken”, aldus de staatssecretaris.

 

©Nationale Zorggids

Onderzoeksresultaten over de zorg voor later

Posted on January 18, 2016 at 7:45 AM Comments comments (481)

Motivaction heeft voor het onderzoek 1.035 mensen ondervraagd in de leeftijdscategorie 15 t/m 70. Achter de categorie zie je het aantal ondervraagden binnen die groep bv. Mannen (n = 514). De verdeling mannen en vrouwen was ongeveer gelijk. Wat was hun antwoord op de vraag: ‘Hou jij nu al rekening met de zorg die je in de toekomst nodig hebt?’

 

Uitkomsten op basis van geslacht

 

Als je kijkt naar de uitkomsten op basis van geslacht, dan zijn die heel erg gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen.
Bij zowel de mannen als de vrouwen zijn er meer mensen die nu nog niet nadenken over de zorg die ze later nodig hebben.

Uitkomsten op basis van leeftijd

 

Interessant is het natuurlijk om te kijken naar de leeftijd van de respondenten. Iemand die nu 70 is maakt als het goed is al gebruik van de zorg, terwijl iemand van 18 jaar daar (hopelijk) nog lang niet aan toe is. Als je kijkt naar de uitkomsten op basis van leeftijd, dan zie je het volgende.
Duidelijk is dat hoe jonger mensen zijn hoe minder ze nadenken over de zorg voor later. Hoe ouder ze worden hoe meer ze daar wel over na gaan denken. Er is echter iets opvallends aan de hand. Het grootste deel van de mensen blijft tot op hoge leeftijd meer niet dan wel nadenken over de zorg voor later. Dit percentage blijft bij elke leeftijdsgroep ongeveer gelijk.

Uitkomsten op basis van opleiding

 

Ten slotte kijken we ook naar de uitkomsten op basis van het opleidingsniveau. Is er een verschil te zien tussen mensen met een laag of hoog opleidingsniveau? Het antwoord is: zeker! Maar ook hier zal de uitkomst waarschijnlijk anders zijn dan je in eerste instantie zou verwachten.

De mensen die zeggen dat ze helemaal niet nadenken over de zorg later is nog redelijk gelijk verdeeld. Maar bij de vraag hoeveel mensen meer niet dan wel nadenken over de toekomstige zorg wordt het al interessanter. Hier blijkt namelijk het vooral de hoger opgeleide mensen zijn die meer niet dan wel nadenken over hun toekomstige zorg. En dat verschil is groot. Uiteindelijk is de groep die wel nadenkt over de zorgen voor later weer heel klein, net als bij alle andere categorieën.

 

Belangrijkste conclusie is dus eigenlijk dat veel Nederlanders op dit moment niet of nauwelijks rekening houden met de zorg die zie later nodig hebben. Hoe ouder de persoon hoe hoger het percentage dat hier wel rekening mee houdt, maar dan zijn ze mogelijk te laat en dat is een patroon dat sterk lijkt op hoe veel Nederlanders omgaan met hun pensioen onder het motto: “Wie dan leeft wie dan zorgt.” 


 


Rss_feed