Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartRia Brood Senioren Advies & Beschermingsbewind

tevens h.o.d.n. BCBM

Blog

Opleiding Bewindsvoering

Posted on January 23, 2017 at 10:20 AM

In maart  begin ik met de opleiding bewindsvoering. Wat houdt dat precies in?

Sommige mensen kunnen hun belangen zelf niet goed behartigen. Om deze mensen en hun vermogen te beschermen, kent de wet een aantal maatregelen:

  • Curatele
  • Bewind
  • Mentorschap
In een aantal situates is curatele een te ingrijpende matregel. Voor deze personen zou ee rechter kunnen beslissen om een gedeelte van hun vermogen (of hun hele vermogen) onder bewind te stellen.
Dit gebeurt met name als iemand als gevolg vab zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdeliujk of voor langere tijd niet in staat is zijn of haar financiële belangen volledig waar te nemen. Men kan hierbij denken aan mensen die in een verpleeghuis verblijven en door hun ouderdom niet meer volledig in staat zijn hun financiën te regelen. 


Categories: Financieel