Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartRia Brood Senioren Advies & Beschermingsbewind

tevens h.o.d.n. BCBM

Blog

Huurprijzen in Etten-Leur gemiddeld 0,3% omhoog

Posted on May 1, 2017 at 1:50 PM

Woonstichting Etten-Leur (WEL) past elk jaar op 1 juli haar huurprijzen aan met een bepaald percentage. Ook dit jaar vindt deze aanpassing plaats, maar die is op advies van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) anders dan voorheen. De gemiddelde huurstijging komt uit op 0,3 procent.

 

WEL en de HBV hebben gezamenlijk besloten om bij het bepalen van de huurverhoging in 2017 niet langer de inkomens van huishouders als maatstaf te gebruiken. Dit jaar bepaalt het verschil tussen de huidige kale huurprijs en de streefhuurprijs van een woning voor het eerst de hoogte van de huuraanpassing. Naarmate de te betalen huur dichter bij de streefhuur ligt, is de huurverhoging lager.

 

Streefhuurprijs

De streefhuurprijs is de huurprijs die WEL voor een woning vraagt, wanneer die opnieuw verhuurd wordt. Deze prijs kan afwijken van die van de buren, ook al is die woning (nagenoeg) gelijk. In de afgelopen periode heeft WEL veel streefhuurprijzen aangepast naar aanleiding van de Prestatieafspraken die zij maakten met de HBV en de gemeente Etten-Leur. Door die aanpassing moeten ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn.

 

Kaders

In veel gevallen is de streefhuur hoger of lager dan de huur die nu betaald wordt. Is de huidige huurprijs gelijk of hoger dan de streefhuur, dan wordt de huur niet verhoogd. Wanneer de huidige huurprijs lager is dan de streefhuur, dan ontvangt de huurder wel een huurverhoging. Die verhoging is – na overleg met de HBV – bepaald op percentages die liggen tussen 0 en 0,6 procent. Voor alle sociale huurwoningen van WEL komt hiermee de gemiddelde huurstijging uit op 0,3 procent. Hiermee voldoet WEL ruimschoots aan de landelijke kaders.

 

Commercieel

Voor het beperkt aantal commerciële huurwoningen dat WEL en WEL Diensten BV nog in haar bezit heeft, zijn WEL en de HBV een gemiddelde huurstijging overeengekomen van 1,5 procent, waarvan 0,3 procent inflatie, met een differentiatie tussen langer zittende huurders en huurders die pas vanaf 1 januari 2015 in deze woningen wonen.


Categories: Financieel